inschrijven

Inschrijven is akkoord zijn met en naleven van de reglementen van KR, PAARDENSPORT.VLAANDEREN, KBRSF en FEI.

Hoe inschrijven ?

Via deze link vindt u de verschillende stappen terug die u dient te volgen om u in te schrijven in officiële nationale, communautaire of provinciale wedstrijden.

  • Ruiters met D02 licentie of hoger en een betaalde immatriculatie kunnen zich ofwel via mail(info@krdressuur.be) ofwel via Equibel inschrijven;
  • Ruiters zonder licentie en zonder immatriculatie kunnen zich via mail of op een voorgaande wedstrijd inschrijven met betaling van ; Een L01-licentie(20€) en een dagdeelnemingsrecht(5€) en een immatriculatienummer.(niet betaald). zij mogen dan 3 x deelnemen aan onze officiele wedstrijden.
  • Bij inschrijving via mail of op een voorafgaande wedstrijd komt er bij het inschrijfgeld een administratieve kost van 5€ per proef;
  • De proeven van L01 worden gezamelijk voor paarden en pony’s ingericht. Zij mogen 5 maal per jaar deelnemen. Zij rijden de initiatieproeven – initiatie 1 en initiatie 2. zij moeten in het bezit zijn van een L01 licentie en een immatriculatienummer.
  • Het inschrijven voor een wedstrijd is mogelijk tot de maandagavond 24u voorafgaand aan de wedstrijd. Daarna worden geen inschrijvingen meer aanvaard ! Zonder L01 licentie en immatriculatienummer kan er niet meer ingeschreven worden.

Inschrijven

Het inschrijven en betalen voor de dressuurwedstrijden kan u via deze link doen.

Hier een overzicht van de inschrijvingsgelden en uitbetalingsbarema’s :

Niveau :L01initiatieniv 1niv 2niv34j-5jniv 4A
online inschrijven7€12€12€12€12€17€17€
manueel inschrijven12€17€17€17€17€22€22€
1ste prijs10€20€22€28€33€35€35€
2de prijs5€15€17€22€27€28€28€
3de prijs5€11€13€17€22€22€22€
4de prijs 5€11€11€11€17€17€17€
5de prijs5€11€11€11€15€17€17€
6de prijs ev5€10€10€10€12€15€15€

Bij-inschrijven op de wedstrijddag is na telefonischcontact mogelijk mits een toelage van 15€ per proef bovenop het online-inschrijfgeld.

Het prijzengeld wordt door Paardensport.vlaanderen uitbetaald en op uw rekening gestort.

Paswoord vergeten?

Best zo vlug mogelijk contact opnemen met Jean-Marie: kempreg@telenet.be