Beker van Limburg

Zoals elk jaar zal ook dit jaar iedereen uitkijken naar de Beker van Limburg, een tweedaagse wedstrijd waarop geen enkele K.R.-dressuurruiter mag ontbreken.

In 2024 wordt deze bekerwedstrijd ingericht op 13 en 14 juli te Sint Truiden – Stal Gravenhof . Elke combinatie kan vier proeven rijden, met voor niveau 2 en 3 als hoogtepunt een kür op muziek, een vrije oefening waarvoor de deelnemer zelf de muziek heeft gekozen en samengesteld. Gelieve slechts 1 liedje op je CD + USBstick te zetten en de werking grondig te testen. De proeven van niveau 2 en 3 worden op 60m piste gereden !!!!!!!

De combinatie van de vier resultaten bepaalt uiteindelijk de winnaar.

VOOR WIE?

Enkel combinaties met KR – Licentie, die nooit aan een Nationale of Internationale wedstrijd hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan deze BEKER.

Uitzondering wordt toegestaan aan combinaties die enkel deelgenomen hebben aan de cyclus jonge paarden.

Het staat de deelnemers vrij om niet alle proeven te starten, met dien verstande dat men dan enkel de proef van zijn bonusniveau mag rijden.

INSCHRIJVEN:

Inschrijven gebeurt op dezelfde wijze als voor alle andere proeven. Ook de prijs is gelijk.

SELECTIECRITERIUM:

Om opgenomen te worden in de ranking van de Beker van Limburg moet een combinatie aan minimaal 4 wedstrijd K.R. hebben deelgenomen sinds het begin van het officiële seizoen. (Om als deelname aanzien te worden moet een combinatie in de ring geweest zijn, en over een protocol van het handicapniveau beschikken.)

Alle officiele wedstrijden ingericht door de K.R. gelden als deelname.

De proeven N3.9 en N3.10 tellen mee als gereden wedstrijd voor de ruiters van niveau 3 voor de Beker van Limburg.

IN WELK NIVEAU DIENT MEN DEEL TE NEMEN?

De combinatie dient in het niveau te starten waarin hij/zij het laatst gereden heeft vóór 8 juli 2024.

HOE WORDT HET RESULTAAT BEPAALD?

Het resultaat van een combinatie wordt bekomen op de volgende wijze.

Als voorbeeld gebruiken we even niveau 1:

(I-3 + N1.2) x 40% + (I-3 + N1.3) x 60 %

Dit betekent dat de resultaten van de zondag voor 60% doorwegen op het eindresultaat.

Bij eq-aequo is het resultaat van de Laatste proef doorslaggevend. Indien dit nog geen winnaar oplevert, zal bij de kuren het resultaat van de artistieke beoordeling van de kür de uiteindelijke rangschikking bepalen.

PODIUMPLAATSEN

Combinaties met een eindresultaat beneden 50% komen niet in aanmerking voor een podiumplaats.

Men moet aan de 4 proeven van de Beker van Limburg hebben deelgenomen om in aanmerking te komen voor het podium.

Een ruiter kan slechts één podiumplaats bekleden in een niveau.

Voor de ponyruiters kunnen, de ruiters van het initiatieniveau en niveau 1 en de ruiters van niveau 2 en niveau 3 voor het eindpodium, samengevoegd worden; dit is afhankelijk van het aantal deelnemers. Zo kan het dus zijn dat er bij de pony’s maar 2 aparte eindpodiums zijn terwijl er bij de paarden 4 verschillende eindpodiums zijn. Podium klik hier.

WELKE PROEVEN WORDEN ER GEREDEN?

Niveau Proef 1 Proef 2 Proef 3 Proef 4
0 I-1 I-2 I-1 I-2
1 I-3 N1.2 I-3 N1.3
2 N1.3 N2.2 N2.3 Kür 2
3 N2.3 N3.2 N3.4 Kür 3

GELDPRIJZEN

Volgens barema K.R.

ook dit jaar zal de Kempische Regionale in samenwerking met onze sponsor ” ’t Marktslagertje Filip” en “Stal Gravenhof” een barbecue inrichten op vrijdag 19 juli 2024 vanaf 18u30. zie hier de folder en de link om in te schrijven.