Kampioenschap

Elk jaar bepaalt het Kampioenschap welke combinatie in elk niveau het best gepresteerd heeft. Elke gewone wedstrijd van het seizoen is een manche van het dit Kampioenschap, en de laatste wedstrijd strijden alle ruiters en amazones voor de overwinning in de grote finale.

Op de finale, die dit jaar ingericht wordt op 06 oktober in PC-Stables te Vliermaalroot, wordt naast de gewone proeven in niveau 2 en 3 ook een kür op muziek gereden, een vrije oefening waarvoor de deelnemer zelf de muziek heeft gekozen en samengesteld. Gelieve ervoor te zorgen dat er slechts 1 liedje op je CD + USBstick staat !!.De combinatie van beide proeven, samen met de resultaten van de manches, bepaalt uiteindelijk de winnaar. De proeven van niveau 2 en 3 zullen op 60m piste gereden worden!!!!

WELKE PROEVEN WORDEN ER GEREDEN?

Niveau Proef 1 Proef 2
0 I-1 I-2
1 I-3  N1.3
2 N2.3  60m Kür 2
3 N3.3  60m Kur 3

 

WIE MAG DEELNEMEN AAN DE FINALE?

Enkel combinaties met K.R – licentie, die nooit aan een Nationale of Internationale wedstrijd hebben deelgenomen, mogen deelnemen aan dit kampioenschap.

Uitzondering wordt toegestaan aan combinaties die enkel deelgenomen hebben aan de cyclus jonge paarden.

Het staat de deelnemers vrij om niet alle proeven te starten, met dien verstande dat men dan enkel de proef van zijn bonusniveau mag rijden.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR HET KAMPIOENSCHAP?

Om opgenomen te worden in de ranking van het kampioenschap moet een combinatie aan minimaal 8 manches K.R. hebben deelgenomen gedurende het officiële seizoen 2024.

(Om als deelname aanzien te worden moet een combinatie in de ring geweest zijn, en over een protocol van het handicapniveau beschikken).

Alle officiele wedstrijden K.R. gelden als manche, (behalve de finaledag zelf). Ook de EDC-manches tellen mee.

De proeven N3.9 en N3.10 tellen mee als gereden wedstrijd voor de niveau 3 ruiters maar de behaalde percentages in deze proeven tellen niet mee voor het kampioenschap van niveau 3. Enkel de percentages gereden in de proeven niveau 3 (3.1-3.2-3.3-3.4)tellen hiervoor mee. om in aanmerking te komen voor kampioenschap niv 3 moet je dus minimaal 3 x gestart zijn in een proef van niv 3.

IN WELK NIVEAU MOET MEN DEELNEMEN?

De combinatie dient in het niveau te starten waarin hij/zij het laatst gereden heeft vóór 01 oktober 2024. Drie van de gereden manches dienen gereden te zijn in dit niveau.

HOE WORDT HET RESULTAAT BEPAALD?

Het resultaat van een combinatie wordt bekomen op de volgende wijze

(als voorbeeld gebruiken we even niveau 1):

(som van de drie beste manchepercentages in het bonusniveau, dit wil zeggen het hoogste niveau)/3 x 40% +(I-3 + N1.3)/2 x 60%

Dit betekent dat de resultaten van de finale voor 60% doorwegen op het eindresultaat. Bij eq-aequo is het resultaat van de laatste proef doorslaggevend.

Voor ponyruiters geldt dat enkel percentages behaald op een K.R. wedstrijd in rekening worden gebracht. Uitslagen behaald bij andere provinciale wedstrijden van de Youngsters Cup worden dus niet meegerekend

PODIUMPLAATSEN

Combinaties met een eindresultaat beneden 50% komen niet in aanmerking voor een podiumplaats.

Een ruiter kan slechts één podiumplaats bekleden in een niveau.

Voor de ponyruiters, kunnen de ruiters van het initiatieniveau en niveau 1 en de ruiters van niveau 2 en niveau 3 voor het podium, samengevoegd worden afhankelijk van het aantal deelnemers per niveau. Zo kan het dus zijn dat er bij de pony’s maar 2 aparte podiums zijn terwijl er bij de paarden 4 verschillende podiums zijn.

De podiumceremonie zal dit seizoen niet op de finaledag zelf plaatsvinden.

Deze zal in 2024 plaatsvinden op zondag 13 oktober 2024 vanaf 12u. Hierbij zal de mogelijkheid geboden worden om deel te nemen aan een koud buffet ingericht door de KR dressuurcommissie. inschrijving hiervoor kan je via deze link doen.

VOORLOPIGE TUSSENSTAND

Klik hier.  

Ook dit jaar zal er een gratis dekking van de hengst “LORD HEROS” geschonken door onze sponsor “G & D Stables” ter beschikking gesteld worden aan de combinatie met de hoogste dagscore tijdens ons kampioenschap op 10/10/2021 te Vliermaalroot. Deze prijs is wel maar éénmalig te winnen door dezelfde combinaties: dus combinaties die dit al gewonnen hebben komen niet meer in aanmerking voor deze prijs. Deze prijs is enkel geldig voor de winnaar hiervan en kan niet doorverkocht worden.