Paarden

Online immatriculatie
Volg deze link

Immatriculatiefiche
Om een nummer aan te vragen – ook niet betalend – het formulier invullen en binnenbrengen op het algemeen secretariaat KR (Jean-Marie), doorfaxen naar 011/85.16.62 of via kempreg@telenet.be. en wij zetten alles zo vlug mogelijk on-line om te kunnen gebruiken voor onze wedstrijden.

Wijziging verantwoordelijke
Het formulier invullen en binnenbrengen op het algemeen secretariaat KR (Jean-Marie) , doorfaxen naar 011/85.16.62 of via kempreg@telenet.be.

Handicappunten
Via deze link kan u steeds uw huidige handicappunten volgen.
Voor meer details over het behalen van bonuspunten, vanaf wanneer, hoeveel en dergelijke kan u op deze link terecht.

Immatriculatienummers
Hoe vind ik een immatriculatienummer ?
Via de link van de kbrsf kan u immatriculatienummers opzoeken : klik hier.

Medicatieformulier
Klik hier voor het medicatieformulier