Interclub

Dit seizoen pakt de KR opnieuw uit met een interclubkampioenschap, naar analogie van deze traditie bij de jumpingruiters. De bedoeling is om, ook bij de dressuurruiters, het club- en teamgevoel te vergroten!

VOOR WIE?

Dit kampioenschap staat open voor alle clubs, aangesloten bij de Kempische Regionale.

Alle ruiters met een KR-licentie, via jullie club geregistreerd bij PSV voor aanvang van het wedstrijdseizoen, mogen voor jullie deelnemen.

Wisselen van club tijdens het wedstrijdseizoen geeft uitsluiting voor deelname aan het interclubkampioenschap.

Alle combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige licentie + immatriculatie.

  • Daglicenties zijn niet toegelaten.

De combinatie moet in het lopende seizoen minimaal 2 keer gestart zijn op de officiële wedstrijden van de KR.

De ploegen bestaan uit 3 combinaties.

  • Paarden en pony’s rijden in dezelfde proef.
  • Elke ruiter mag slechts 1 X per ploeg deelnemen.
  • Elk paard mag slechts 1 X deelnemen (2 proeven).
  • De ploeg mag bestaan uit combinaties van 1 of meerdere niveaus.

Vb: 3 combinaties van initiatieniveau of 1 comb initiatieniveau – 1 comb niv 1 – en 1 comb niv 2

Aan deze wedstrijd mogen ook gewone individuele ruiters deelnemen. Deze komen dan in aanmerking voor het prijzengeld van de proeven, maar uiteraard niet voor de klasseringen van de interclub.

Deze wedstrijd telt uiteraard voor iedereen mee als gereden wedstrijd voor het kampioenschap en het regelmatigheidscriterium op het einde van het zomerseizoen.

INSCHRIJVEN:

De club of de ruiters zelf geven de samenstelling van de ploegen ten laatste de Maandag voor de wedstrijd, via MAIL of TEL (0497/81 13 08), door aan het algemeen dressuursecretariaat.

Elke club mag meerdere ploegen samenstellen en inschrijven.

De inschrijving van de combinaties gebeurt zoals voor de andere wedstrijden : manueel of online.

Na sluitingsdatum is geen inschrijving meer toegelaten.

SELECTIECRITERIUM:

Geen.

DATUM:

Dit jaar vindt deze interclub plaats op 15 september 2024 op de terreinen van Grovenhof te Diepenbeek.

HULDIGING:

De huldiging van de laureaten zal plaats vinden op het einde van de wedstrijddag. Podium klik hier.

GELDPRIJZEN:

Volgens barema KR.

PUNTENTELLING:

Alle resultaten per ploeg komen in aanmerking voor het eindtotaal van de ploeg.

De combinaties moeten elk aan 2 proeven deelnemen. De proeven die gereden zullen worden zijn dus :

  • initiatieniv : I-1 en I-2
  • niveau 1 : I-3 en N1.3
  • niveau 2 : N1.2 en N2.3
  • niveau 3 : N2.2 en N3.4

De plaats van de interclubcombinatie in de uitslag geldt als resultaat voor de puntentelling. De ruiters die niet meedoen aan het Interclubkampioenschap tellen niet mee voor deze uitslag.

Voor elk resultaat dat een ploeg minder behaalt dan de 6 vereiste resultaten krijgt men 20 punten.

Bij ex aequo telt het meeste aantal behaalde 1ste plaatsen, dan de meeste 2de plaatsen dan de meeste 3de plaatsen enz….

Indien nog ex aequo dan telt het hoogste gezamelijk behaalde percentage van de ploeg.

De ploeg met in totaal de laagste punten is de INTERCLUBKAMPIOEN.

De wisselbeker Interclub is definitief voor de club na 3 opeenvolgende zeges.

Van de club die instaat voor de inrichting van deze interclub verwachten wij dat ze :

zorgt voor naturaprijzen voor tenminste de 1ste 3 geklasseerde ploegen.